Пијаните пораки на Спасе

Што е полошо од јавување на Спасе? СМС на Спасе!

spase pijan