Пред и после пубертет!

Или поконкретно – “Пред пари” и “После пари” 😀