Што сѐ следно Фејсбук ќе те прашува?

Како си? Што правиш? Каде беше? Па, добро, што е следно – која е смислата на животот?

Фејсбук прашува толку многу работи што следно може да се случи и ова: