Што збори Гечевски кога Чековски не може да го чуе

гецевски