Смешно е затоа што е вистина

Во морето од празнични реклами една посебно ни се допадна.