Снимен разговор меѓу Жаре и Спасе

Бидејќи бомбите се уште се актуелни, да се потсетиме на снимениот разговор меѓу Жаре и Спасе.