Совет од таткото е драгоцена работа

Правењето на мутав некогаш може да биде и корисна работа.

Mzhl8F4 copy