Спасе бара од Шабан да го наместат за да земе награда

Спасе повторно се јави во #1на1, како и по обичај бараше да земе награда, но овој пат од Шабан и тоа да му ја намести.