Старите и телефоните

Популарноста на новите технологии си има свои предности и недостатоци…