Како помина снимањето со Тони Михајловски

Фотографии од снимањето со Тони Михајловски.