Треба да се помачиш да успееш

Mountain Dew е дел од Pepsi корпорацијата. Интересен принт со кој се таргетира младата популација, кој вели дека треба да се помачиш за да успееш. Веќе чуена порака, но интересно спакувана:
qq