Твоите очекувања за летото наспроти реалноста

Тоа е, не можеме сите да имаме згодно тело ова лето. Мора некои од нас се задоволат и со телото на Бора Дрљача 😀