Владо Георгиев пее глупава песна на романтичен начин

Владо Георгиев – човек што прави се да звучи романтично 😀

Целата епизода – клик.