Во Тангентата со Жарко Збрефтов

Чувај се Ефтов! Има нова политичка емисија која има право да ја знае вистината…