За подобро лепење

Одлична кампања за super colle лепакот. Толку е добар што и полжавот треба да го користи

zzzzzzz