Зад камерите со Игор Џамбазов

Фотографии од снимањето со Игор Џамбазов

11

16

2

4

6

8

10

12

14

9

 

1

 

13

5