Жонглирање со кругови

Еден човек, неколку кругови и магијата може да започне.