8 нови заповеди

Покрај цените за сликање во црква, сега има и нови, модерни заповеди. Толку модерни што не се 10, туку само 8!