Ако Пепелашка беше од Аеродром

Се ќе беше поинаку! 😀