Анализа на успехот преку слика

Што е тоа успех ?

Очигледно е дека постои сериозна разлика околу поимањето на успехот кај луѓето. Горната слика е превземена од твитер и на најдобар можен начин ја објаснува оваа разлика.

Животот не е само права линија. Повеќе текст не е потребен.