Безобразни карти со Миа Коства и Д-р Боби Лазаревски

Во последната наша студиска епизода за оваа сезона Миа Костова и Д-р Боби Лазаревски си ги одмерија силите во една партија на “Безобразни карти” 😀