Желбата на Франсис за 2016

Најбитното е луѓето да си бидат праведни. За останатото ќе се погрижи Катица 🙂

 

chill