Биди негативен!

Во име на денешниот ден посветен на борбата против СИДА. Бидејќи понекогаш е добро да си негативен.