Бог му одговори на Меси

 

Една од најпопуларните изјави на Меси е дека Бог го пратил на земјата да дава голови (дали е вистина дека ја дал изјавата не се знае со сигурност). Небитно дали оваа изјава е навистина дадена или не, Бог се јави и одговори на ова.

VelicheShumulikoski_2104578 copy