Африка најмлада, Европа старее

Еве кои се најмладите и најстарите земји, според просекот (медијален) на нивното население.
Мапата ја позајмивме од книгата на факти на ЦИА

K1

k2