Бранко Ѓуриќ погодува македонци

Бранко Ѓуриќ е балканска легенда, што го има пропатувано не само Балканот, туку и целиот свет. Но очигледно не поминал доволно време во нашава државичка за да ги знае професиите на некои од најпознатите жители на Македонија.