Човекот со невообичаени барања

Пазете што прифаќате, убаво викаат „секогаш прочитајте ги и малите букви на крајот на договорот“.

5mexQ4r