Чувството кое ретко кој го доживува

 

Честитки за сите што си дочекале ваква убава работа.

46337477