Доказ за успешно ребрендирање!

Ете, така се менува бренд! 😀