Доколку Hot Fuzz се снимаше во Македонија

И ние имаме свој Тимоти Далтон за трка 😀