Доктор Жаре

И после, зошто здравството не функционирало…

***НАСКОРО – 1НА1 СЕЗОНА 7!***