Еден на Еден проба

Проба пред снимање…
Од сезона 5 на Еден на Еден