Еден на Еден – Владо Јаневски

Еден и единствен, одлична епизода со чаирскиот романтичар.