Еволуцијата на Македонецот

Конечно на една слика може да се забележи еволуцијата на просечниот Македонец, од пред нашата ера па се до сега:

 

evol