Глупи прашања со Александар Микиќ

Неколку глупи прашања за Микиќ. Од сезона 5 на Еден на Еден