GPS на македонски

Зошто да има само српска навигација? Зошто не може и ние, на македонски да си имаме? И тоа гласот да го позајми некој познат…

Марјан не би бил Марјан ако нема свое гледање на оваа тема

© 2018 Еден на Еден. Сите права задржани. Web by Glitch Agency. Hosted by xo.mk.