GPS на македонски

Зошто да има само српска навигација? Зошто не може и ние, на македонски да си имаме? И тоа гласот да го позајми некој познат…

Марјан не би бил Марјан ако нема свое гледање на оваа тема