Град кој има само фасади

Zacharie Gaudrillot-Roy е фотограф од Монтреал кој серија фотографии од неговиот град, решил да ни ги престави во малку поинакво светло. Со помош на технологијата го сведол градот само на фасади. Погледнете кој бил резултатот што го добил.

02

03

04

05