Како Американците ги трошат парите?

Посиромашните држави како нашата за жал најголем дел од парите што ги имаат ги трошат за храна. Ништо чудно со оглед на тоа дека просечното македонско семејтво располага со околу 8,000 долари годишно. Просечно семејство во САД располага со нешто повеќе од 50,000 долари. Доколку ве интересира, поглднете како тие ги трошат нивните пари:

a