Како да водите политичка кампања во Македонија

Водење на политичка кампања во Македонија баш и не е најтешката работа во светот:

 

partija