Како е да се биде Миле Паника по дома

Бранко од К15 беше гостин оваа сезона во Еден на Еден, слушнете како е да се биде Миле Паника по дома.