Како изгледаат фејсбук смајлињата после апдејтот?

Кои смајлиња вие ги преферирате – старите или новите “HD” смајлиња? 😀

SMILE