Како ЈСП ги вработува своите контролори ?

Ексклузивно дознаваме кои вештини треба да ги поседувате доколку сакате да се вработите како контролор во ЈСП:

 

 

kontrolor