Како Канго би го отворил својот концерт во Шпанија?

Со неговиот “catchphrase” – Ве поздравувам чеда на Ма, Канго многу лесно може да започне концерти и во Мароко, Малезија, Марс….. 😀

o ceda na madrid