Како најлесно да избегате од животните проблеми?

Одговорот е “лесен ко 2 и 2” што би рекла Ноне 😀

© 2018 Еден на Еден. Сите права задржани. Web by Glitch Agency. Hosted by xo.mk.