Како најлесно да избегате од животните проблеми?

Одговорот е “лесен ко 2 и 2” што би рекла Ноне 😀