Како од 9 да добиеш 27?

Една од карактеристиките на Икеа со која се гордее е правилното користење на просторот. Пред се тоа може да го видиме кога ќе купиме кревет спакуван во една кутија или некој лустер спакуван во нешто што го собира во обична кеса.
Токму таа карактеристика компанијата сакала да ни ја долови преку оваа амбиентална реклама на билборд. Како простор од 9 квадрати да го искористите да покажете порака за која би ви требале 27 квадрати. Преку игра со три светла го добиле ова оригинално решение: