Како реагира Мешевски на јаки женски?

Скоро никогаш не реагира вака за жена му! 😀
JAKA ZENSKA