Како се стигнува до идејата за избори во Македонија?

Бидејќи имање на редовни избори е премногу мејнстрим – Република Хипстерска Македонија 😀

PREDVREMENI