Како тоа различни страни го гледаат загадувањето во Скопје?

 

Сепак не е се  такак како што изгледа… или сепак не? 😀 sitel3