Какви песни нарачуваат македонските политичари?

Среќни, тажни и песни на кој што многу се пие! 😀

Целата епизода – Клик

Политичарите го прашуваат  Спасе – Клик

Што јадат познатите – Тука 🙂