Со што најдобро оди вино?

Сирење? Кашкавал? Ма не! Вино најдобро оди со смоки и добри пријатели*  😀

*=Пријателите се за правење муабет и забавување, а не за јадење…не бидете канибали